Niezależnie od warunków gwarancji określonych w dokumentach gwarancyjnych, dla urządzeń Logamax plus GB192i i Logamax plus GB192iT firma Robert Bosch Sp. z o.o. udziela 10 letniej gwarancji na aluminiowo-krzemowy blok kotła.
Warunkiem uzyskania uprawnień gwarancyjnych określonych powyżej jest:

  • uzyskanie uprawnień do Gwarancji Podstawowej
  • wykonywanie w okresie gwarancji na blok kotła corocznych przeglądów urządzenia przez osobę posiadającą autoryzację obsługi gwarancyjnej marki Buderus
  • zapewnienie jakości wody w instalacji zgodnie z instrukcją montażu i konserwacji urządzenia

W zakresie nieuregulowanym powyżej mają zastosowania ogólne warunki gwarancji Bosch Termotechnika, dostępne na stronie www.buderus.pl w zakładce serwis.

Wróć na stronę główną